Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή το orange-shop.gr, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η εγγύηση είναι σύμφωνη με τους κανόνες καλής πίστης και παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και ειδικά για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Ο χρόνος που παρέχεται από το orange-shop.gr είναι ένα έτος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
  • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απόδειξη Λιανικής, ΤΔΑ, κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
  • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier/ταχυδρομείου, ή στο φυσικό κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, μετά το πέρας της προθεσμίας DOA (7 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή) o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία και η εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος προς τον πελάτη.
  • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
  • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.
  • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
  • Τα προϊόντα του stock house δεν επιστρέφονται, παρά μόνο μετά από συννενόηση.

 

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. Επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων (πχ. λόγω χρώματος), γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφ’ όσον το προϊόν δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, ακόμα και αυτοκόλλητα ή ταμπελάκια της συσκευασίας, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή μόνο εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία και συνήθως είναι της τάξης του 30%. Η εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
Το κόστος των μεταφορικών, όλων των επιστρεφομένων προς την εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Σε περίπτωση μη-ελαττωματικού προϊόντος, ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς ΠΡΟΣ και ΑΠΟ τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
To orange-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

Επιστροφές δε γίνονται δεκτές ή γίνονται κατόπιν συνεννόησης, σε προϊόντα που έγιναν ειδική παραγγελία, σε προϊόντα stock house, σε προϊόντα κατόπιν κράτησης και σε αυτά που διαπιστώθηκε μετά την αποσφράγιση ότι έχουν άλλα χαρακτηριστικά από λάθος επιλογή του πελάτη. Επιστροφές δε γίνονται σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο. Προϊόντα που έχουν πουληθεί με έκδοση τιμολογίου δεν καλύπτονται από εγγύηση, καθώς έχει γίνει επαγγελματική χρήση και το κατάστημά μας δεν πουλάει προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Μετά την παρέλευση των 14 ημερών καμία επιστροφή εξ αποστάσεως δε γίνεται δεκτή.

 

Επιστροφές προϊόντων από αποτυχία παράδοσης.

Σε περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας η οποία έχει πληρωθεί (με κάρτα ή κατάθεση), τα μεταφορικά δεν επιστρέφονται, παρά μόνο η αξία των προϊόντων.

Σε περίπτωση μη παραλαβής και επιστροφής της παραγγελίας με αντικαταβολή, το orange-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει το κόστος των μεταφορικών είτε να το προσθέσει στο κόστος επόμενης παραγγελίας. Ταυτόχρονα, δε μπορεί να γίνει ξανά παραγγελία με αντικαταβολή.

Παραγγελίες με έκδοση τιμολογίου γίνονται δεκτές μόνο με πληρωμή με κάρτα ή κατάθεση, όχι αντικαταβολή.