ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του orange-shop.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο orange-shop.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το orange-shop.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το orange-shop.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Το orange-shop.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To orange-shop.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το orange-shop.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Ιδιοκτησία – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο orange-shop.gr είναι ιδιοκτησία της ατομικής εταιρείας Βαμβακούλας Ι. Α. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα τρίτων εταιρειών είναι ιδιοκτησία τους και μπορεί να ανήκουν σε ευρύτερους ομίλους εταιρειών ή θυγατρικές καλυπτόμενα από την ομπρέλα της εταιρείας ιδιοκτησίας. Τα ανάλογα σήματα μπορεί να φέρουν τα κουτιά ή οι οδηγίες των προϊόντων και να διαφέρουν από τη μητρική εταιρεία. Υπεύθυνη είναι πάντα η μητρική εταιρεία στις περιπτώσεις που αυτή εδράζεται στο εξωτερικό (πχ. Xiaomi, Beelink).

7. Αποστολές Προϊόντων

Το orange-shop.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται σε όλες τις πόλεις Ελλάδος, σε συνεργασία με την εταιρεία Courier Center, Γενική Ταχυδρομική και SPEEDEX .

Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες το πολύ. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποσταλλούν όλες οι παραγγελίες αυθημερόν.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της.

8. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων (πχ. λόγω χρώματος), γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφ’ όσον το προϊόν δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Επιστροφές προϊόντων με τιμολόγιο δε γίνονται δεκτές.
Το κόστος των μεταφορικών, όλων των επιστρεφομένων προς την εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή.
To orange-shop.gr, διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών καμία επιστροφή εξ αποστάσεως δε γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση αναίτιας μη παραλαβής ή άρνησης παραλαβής παραγγελίας που υποβλήθηκε κανονικά και απεστάλη από εμάς εντός όλων των προβλεπόμενων όρων και προσθεσμιών, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί νέες παραγγελίες από το ίδιο άτομο στο μέλλον.

Παραγγελίες που αποστέλλονται προς ταχυδρομικές θυρίδες ή χωρίς διεύθυνση ή λαθος διεύθυνση ή στοιχεία με ευθύνη του πελάτη και γυρίζουν πίσω σε εμάς, δεν επαναπροωθούνται χωρίς νέα μεταφορικά. Επιστροφή χρημάτων μεταφορικών για αυτές τις αποστολές δε γίνονται. Αποστολές προς ταχυδρομικές θυρίδες γίνονται μόνο με χρήση κάρτας (ή τράπεζας).

Αναλυτικά οι όροι επιστροφών και αντικαταστάσεων εδώ.

9. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το orange-shop.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Μεγάλος αριθμός των προϊόντων μας, προσφέρεται με έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές των αντιπροσωπειών Ελλάδος. Οι διαφορετικές τιμές του ίδιου προϊόντος που οφείλονται σε διαφορετικό χρώμα αυτού, δεν οφείλονται σε εμάς, αλλά καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή τους εμπορικούς του εκπροσώπους.

10. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του orange-shop.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

11. Παραγγελίες που γίνονται από πελάτες που έχουν αρνηθεί ή δεν έχουν παραλάβει με δική τους ευθύνη προηγούμενη παραγγελία μπορεί να μη γίνονται δεκτές ή να γίνονται με προϋπόθεση τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και την προεξόφλησή τους.

12. Το κατάστημά μας δεν αναγνωρίζει τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν σε συσκευές λόγω χρήσης ή με τη χρήση after market προϊόντων που προορίζονταν για αυτές τις συσκευές, για παράδειγμα σε κινητό με θήκη μετά από πτώση, σε action camera με χρήση υποβρύχιας θήκης, σε action tracker με χρήση φορτιστή, σε φόρτιση κινητού με ΟΕΜ καλώδιο, οτιδήποτε περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα  κ.ά. Δεν καλύπτονται από εγγυήση αναλώσιμα συσκευών (φορτιστές, καλωδια, κάδοι μίξερ, φίλτρα, λουράκια, κ.ά.)

13. Δε γίνεται καμία δοκιμή εμπορεύματος (λουράκια στο ρολόι ή το χέρι του πελάτη, αποσφράγιση συσκευασιών, δοκιμή λειτουργίας συσκευής) ή εγκατάσταση/τοποθέτηση/επίδειξη λειτουργίας χωρίς την εξόφληση του προϊόντος. Δεν αναλαμβάνουμε τοποθέτηση tempered glass σε κινητό ή ρολόι, ρύθμιση τηλεκοντρόλ, ρύθμιση συσκευής ή οτιδήποτε άλλο χωρίς την πρότερη αγορά τους και με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

14. Το κατάστημά μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη ποιότητα universal (OEM) προϊόντων και ότι θα εκπληρούν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι προϊόντα όπως τηλεχειριστήρια τηλεόρασης ρυθμιζόμενα, βάσεις κινητών, βάσεις τηλεόρασης, καλώδια ή άλλα παρόμοια προϊόντα θα κάνουν για όλες τις μάρκες συσκευών και δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς  και αλλαγής.